Metroselskabet
Forbedret overblik over projektøkonomien hos Metroselskabet
Primavera Webudvikling
Mål med projektet
  • Kunne se Fakturaer i Navision og i Primavera
  • Foretage beregninger på data
Løsning
  • Oprette interface til Primavera
  • Teknologier: .NET, Primavera

Behovet
I forbindelse med udvidelse af metrolinjer i København, havde Metroselskabet et behov for udvekslings af data imellem deres projekt- og økonomiafdeling. Metroselskabet gør brug af Primavera til projektstyring, samt Navision til, at styre deres Økonomi.

 

Processen
Uptime leverede et interface til håndtering af data fra Primavera. Vi var ansvarlige for sammenkøring af data modtaget fra Navision samt Primavera. Der blev derfor, bl.a. overført økonomi tal til aktivisterne i Primavera.

 

Resultatet
Projektet blev leveret i sommeren 2015. Efterfølgende er projektet blev udvidet af flere omgange til eksempelvis at foretage beregninger på data.